İş Güvenliği Neden Önemlidir ?

Üretimin devamlılığını sağlamak,çalışma verimi arttırmak için öncelikli olarak iş güvenliğinin sağlanması en önemli maddedir.

GÜVENLİ BİR ORTAM

Personelin korunması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

Detaylı Bilgi

RİSKLERE KARŞI KORUMA

Personeli iş ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak

Detaylı Bilgi

ÖNLEM ALMAK

Olumsuzlukları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek zararları önlemek

Detaylı Bilgi

Türkiye’de 2019 yılının ilk dört ayında en az 545 işçi iş kazasında yaşamını yitirdi.

Olacakla öleceğin önüne geçilmez demeyin. Olacağın da öleceğin de önüne geçin.

Hemen Randevu Alın

HİZMETLERİMİZ

Çeyrek asırlık tecrübemiz ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

Firmanız tarafından yaptırılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyor ve uygulanmasının takibini yapıyoruz.

İŞÇİ SAĞLIĞI MUAYENELERİ

İşyeri hekimlerimiz çalışmakta olan personelin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risklerini tespit etmek çin düzenli kontroller yaparlar.

RİSK ANALİZİ

İşyerinizde yürütülen çalışma sonucunda, ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenerek, tehlikeler sonucunda oluşabilecek riskler belirlenecektir.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ

OSGB ile ilgili tüm yönetmeliklere sitemizden ulaşabilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında