Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk. Yönetmelik” ve “TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler, TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler” genel çerçevesine bağlı kalarak ve çalışmayı gerçekleştireceğimiz kuruluşun şartlarına uygun olarak uygulamaya yönelik önlemleri belirler ve raporlarız. Bu önlemleri belirlerken aşağıdaki temel ilkelere uyarız;
 

 Patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi,

 • Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün olmuyorsa patlayıcı ortamın tutuşmasının önlenmesi,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruyabilmek için olası patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemlerin alınması.


 Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması

 • Alınacak önlemler belirlenir,
 • Patlama riskleri belirlenir,
 • Patlama riski değerlendirilir,
 • Tehlikeli alan hesaplanır ve sınıflandırılır,
 • Tehlikeli alana göre asgari gerekler belirlenir,
 • Çalışma alanının durumu ve cihazların uygunluk kontrolü yapılır.


 Patlamadan Korunma Dokümanı Konu Başlıkları

 • Proses şartları
 • Kimyasal maddelerin özelliklerinin bilinmesi
 • Patlama riskinin değerlendirilmesi
 • Patlamanın kimyası ve oluşumu değenlendirmesi
 • Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, toz ve buharların belirlenmesi
 • Tutuşturucu kaynakların belirlenmesi
 • Havalandırma özelliklerinin saptanması
 • Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması çalışması
 • Patlayıcı ortam oluşmasını önleme çalışmaları
 • Patlamanın etkisinin azaltılması çalışmaları
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Elektriksel Teçhizat Kategorilere ayrılması
 • Patlayıcı Ortam Hesaplarının yapılması
 • Çalışan Eğitimlerinin tamamlanması
 • Talimat ve Çalışma İzinlerinin tamamlanması
 • Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planının olması
 • Tehlikeli Bölge Çizimlerinin yapılması