Risk Değerlendirme

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince İşveren; İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olmuştur.
Yapılacak Risk Değerlendirmesinin usül ve esasları ise 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ” İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ” yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Şahin Sağlık OSGB olarak, uzman personelimizle Risk Değerlendirmesini, işletmenizde yapılacak risk değerlendirmesine göre en uygun ekibi seçerek yapmaktayız.

Risk Değerlendirme Adımları

 • İşletme faaliyetine göre Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Teknik Personel Seçilir
 • Risk Değerlendirme Ekibi Seçimi ve Eğitimi gerçekleşir
 • Tehlikeler Tanımlanır
 • Riskler Belirlenir ve Analizi yapılır
 • Risk Kontrol Adımları belirlenir
 • Tüm Çalışmaların dökümanı alınır
 • Gerekli olan durumlarda risk değerlendirmesi yenilenir

Hangi Durumlarda Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi Gerekir ?

 • İşyerinin taşınması ya da binalarında değişiklik yapılması halinde,
 • İşyerinde kullanılmakta olan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması,
 • Üretim yönteminde yapılan değişiklikler,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya bir olaya çok yaklaşılmış olması,
 • Çalışma ortamına ilişkin bir mevzuat değişikliği,
 • Ortam ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gereklilik oluşması,
 • İşyerinin dışından kaynaklanan ancak işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkmış olması.