İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

Çalışanların iş kazalarına maruz kalmamaları amacı ile güvenli bir çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerin tamamına “iş güvenliği” denmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik açıdan çok önemli bir problemdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarına göre kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunması mümkün olan kazalardır.

İş güvenliğinin önemi                                                       

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gerekli önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekli olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

iş Güvenliğinin Amacı :
1- Çalışanların en yüksek seviyede sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olabilecek olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olabilecek en iyi uyumu yaratmak,
4- İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ve zararları en aza indirmek,
5- Oluşabilmesi muhtemel maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.

iş güvenliğinde iş sağlığı nedir? iş sağlığı bilimi; Tüm meslek çalışanlarının sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uyumlu hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korunmasını sağlayarak iş ve işçinin birbiri ile uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan bir tıp dalıdır.   

  İş güvenliğinde işyeri düzeni, temizlik ve bakımı

İşyerinin düzenli olması o iş yerinde çalışmakta olanların moralini yükselttiği, aynı zamanda iş verimini de arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği herkesçe bilinen bir gerçektir.
Bir iş yerinin düzeninin iyi olması ve bu düzenli olan durumun sürekli kalmasını sağlayıcı bir plan ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliğe neden olan koşullar giderilmeli, belirli bir düzen kurulmalı, sonra bu düzenin devamı günlük takip edilerek ve kontrolleri sağlanarak temin edilmelidir.

Bir iş yerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının birçoğunu engelleyici önemli bir faktördür. Düzenin kurulmuş olması ve amaçlanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak rutin çalışma ve kontroller ile mümkün kılınır. Günlük çalışmalarla düzen ve temizliğin oturtulmuş olması morali yükseltir, verimi artırır, iş ve işçi sağlığı açısından pozitif etkiler yaratır.