Mobil Sağlık Hizmetleri

6331 sayılı iş kanununa göre işverenlerin; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları artmıştır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işyerlerinin daha güvenli hale getirilmesi ve çalışanların sağlıklı bir şekilde işlerine devam edebilmesi için getirilen yükümlülükler arasında işyeri sahiplerinin çalışanlarının sağlık kontrollerini yaptırması da yer alır.

İşverenlerin, düzenli olarak çalışanlarının sağlık muayenelerini yaptırmak için İş Sağlık Müdürlüklerinin yetkilendirdiği OSGB’lere başvurması gerekir. OSGB firmaları mobil sağlık araçları ile işyerlerine özel gezici sağlık hizmetleri sunar. Çalışanların periyodik olarak sağlık durumlarının kontrolünün sağlanması için özel olarak dizayn edilmiş olan özel donanıma sahip mobil sağlık araçları OSGB firmalarının yerinde hizmet vermelerini kolaylaştırmaktadır.

Çalışanların işe başladıklarında, iş değişikliği yaptıklarında, sağlık raporu sürelerinin dolum zamanlarında ve hiçbir sorununun olmadığı zamanlarda da sağlık taramasından geçmeleri gerekmektedir. Mobil sağlık hizmeti alan firmalar kendilerine uygun olan gün ve zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirme fırsatı yakalarlar. Bu vesile ile işgücü kayıpları minimum seviyeye iner ve iş verimliliklerinde azalma meydana gelmez.

Mobil Sağlık Hizmetleri Ne Sıklıkla Alınmaktadır?

Firmanın faaliyetlerinin dahil olduğu tehlike sınıfları doğrultusunda çalışanların sağlık muayenelerinin ne sıklıkla yapılması gerektiği değişiklik gösterir. Mobil sağlık hizmetinin ne sıklıkta yapılacağı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda net bir şekilde belirtilmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında;

 • Az tehlikeli sınıflardaki işyerlerinde sağlık kontrolleri her 5 yılda bir;
 • Tehlikeli sınıflardaki işyerlerindeki sağlık kontrolleri her 3 yılda bir;
 • Çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerindeki sağlık kontrolleri ise yılda 1 kere tekrarlanması gerekir.

Aslında sağlık muayeneleri için gezici sağlık hizmetleri almak zorunluluk teşkil etmemektedir. Ancak muayene için çalışanların farklı kurumlara gitmesi, sıra beklemesi, sonuçların çıkmasının zaman alması ve bu sırada çalışanların işgücü kayıpları mobil sağlık hizmetlerinin işverenler tarafından tercih edilmesinin en büyük sebebidir.

Gezici İSG Aracı ile Verilen Hizmetler

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmaları tarafından mobil bir şekilde sağlık taraması hizmetleri yapılmaktadır. Mobil sağlık araçları tam donanımlı ve işyerlerinde çalışanların sağlık taraması süreçlerinin tam olarak yapılması için gerekli özelliklere sahip olmalıdır.

Gezici sağlık hizmetleri kapsamında;

 • Akciğer grafisi,
 • İşitme testi,
 • Aşı uygulamaları,
 • Laboratuvar tetkikleri,
 • Göz taraması,
 • Portör taraması   bulunur.

 Mobil Sağlık Araçlarında Yürütülecek Hizmetlere İlişkin Esaslar

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) tarafından sunulan Gezici İSG hizmetleri mobil sağlık araçlarında verilebilmektedir. Ancak tüm hizmetlerin tek bir araçta verilmesi mümkün değildir ve verilecek hizmetler Bakanlık tarafından şartlara bağlanmıştır.

 • Derinlik algısı, uzak ve yakın görme ölçümü, renk körlüğü testi ve phoria testleri bu araçlarda yapılabilir.
 • Mobil sağlık araçlarında EKG değerlendirmesi yapılabilir.
 • Her OSGB kendine ait gezici sağlık tarama aracını kullanmalıdır.
 • Röntgen çekilen araçta yalnızca röntgen hizmeti verilmelidir.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

6331 sayılı iş kanunu ile işverenlerin yasal yükümlülükleri arttırılmıştır. Çalışanların sağlığının korunması önemli bir zaruriyet halini almıştır. İş ve meslek hastalıklarının engellenebilmesi için getirilen bu yükümlülükler mutlak surette yerine getirilmelidir. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen ve yükümlülüklerini aksatan işverenler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Çalışanların sağlık muayenelerinin periyodik olarak yaptırılması gerekliliği mobil sağlık hizmetleri ile çok ciddi anlamda kolaylaştırılmıştır. Yetkilendirilmiş OSGB firmaları tarafından ruhsatlı ve gerekli tüm donanımlara sahip mobil sağlık araçları ile verilen mobil sağlık hizmetleri maliyet uygunluğu ve zaman tasarrufu açısından işverenler tarafından çok tercih edilmektedir.